SAAB 9-5


Bilderna visar hur SAAB 9-5 skapades av snö och is julen 2012. I slutet av februari skedde en rekonstruktion efter en period av milt väder. Mars var en kall månad men i slutet av månaden började "bilen" att krympa ihop. i april såg den ut som en sjuk kossa och den 20 april försvann den sista lilla isbiten.

The images show the creation of a SAAB 9-5 by using snow and ice. The construction started at Christmas 2012. It kept its shape during March due to cold weather, but the weather turned mild and the "car" started to shrink. It got smaller and smaller and on the 20th of April the last piece of ice was completely melted away.

Abbiamo iniziato la costruzione durante natale (2012). La macchina ha retto, grazie al freddo, fino alla fine di marzo. Ma con le temperature piu miti si è ridotta e il 20 di aprile si è sciolto l'ultimo pezzo di ghiacchio.

 To the HOME

SAAB95_12251 SAAB95_1225 012 SAAB95_1226 002 (2) SAAB95_1229 SAAB 95_b SAAB95_1229 SAAB95_1229 024 SAAB95_130226 S95_001 S95_feb13 024
SAAB95_130227 008 SAAB95_130314 mars13 SAAB95_130401 005 SAAB95_130416 012 (2) SAAB95_130417 014 (2) SAAB95_130418 018 april19 001 april20 001